Rene naturopplevelser med god samvittighet

Hvert år tilføres det mer søppel i naturen enn det ryddes. Naturopplevelsene forringes og plante- og dyrelivet skades. Vet du hvordan du kvitter deg med søppelet når du er på tur? Og hvordan du kan ta mer miljøbevisste valg?

I 2016 var vi på 52 overnattingsturer på 52 uker. Et fantastisk år med både øde villmark og bynære overnattinger. Turåret 2016 bød på store naturopplevelser, men gav oss også noe viktig å tenke på. Vi har, uten unntak, observert menneskelig forsøpling på alle de 52 overnattingsturene. På overnattingstur i bynære områder, fant vi plastflasker, engangsgriller eller matavfall. Jo flere kilometer vi legger mellom oss og turens utgangspunkt, jo større er vår forventning om å få oppleve urørt og vill natur. Allikevel fant vi blant annet tomme potetgullposer og aluminiumsbokser på vår vandring gjennom Femundsmarka nasjonalpark og sjokoladepapir og plastposer midt på Hardangervidda. At noen har vandret langt inn i disse nasjonalparkene for å oppleve ekte villmark eller unik natur, for så å legge igjen søpla si, er for oss helt uforståelig.

Stor skade på natur, dyr- og fugleliv

Denne måneden leste mange nordmenn om den syke hvalen som ble funnet utenfor Bergen med magen full av plast. Hvalen hadde fått i seg både plastposer og en stor mengde mindre plastbiter. Forekomst av slike skader på dyr i havet og på land er dessverre ikke uvanlig, selv om vi ofte blir forskånet fra å se de enorme konsekvensene menneskelig forsøpling har på dyrelivet. FN har anslått at om lag 100 000 sjøpattedyr og 1 million sjøfugl dør eller skades hvert år på verdensbasis fordi de har magen full av søppel eller sitter fast i menneskelig avfall. I rapporten fremkommer det at dyr ofte forveksler plast med mat. Nyhetsoppslag som viser skader på dyr som følge av vår forsøpling er ikke uvanlig og gjennom årene har det blitt observert elg med bildekk rundt halsen, sel inntullet i tau, og fugler med aluminiumsbokser rundt halsen eller fiskesnøre rundt vingene.

Plast er verstingen

Plast er verstingen blant søppelet, med en nedbrytningstid på opp mot 500 år. Aluminiumsbokser trenger nærmere 100 år for å brytes ned. Til og med organisk avfall som banan- og appelsinskall, trenger opp mot 2 år før det brytes ned. Langs norskekysten ligger det store mengder søppel, men dette er likevel kun toppen av isfjellet når det gjelder maritim forsøpling. 70 prosent av forsøplingen synker nemlig til havbunnen i følge Miljødirektoratet, mens resten flyter i havet eller ender opp i strandsonene. Mange deltar på ryddedugnader og er miljøbevisste, men likevel tilføres det mer søppel i havet og på land enn det som ryddes. Tenk bare på hvor mye plastavfall du selv produserer hjemme og hvor mye emballasje som følger med matvarer og andre produkter i butikkene!

Sporløs ferdsel

Allemannsretten og Forurensningsloven er tydelige på at det ikke skal legges igjen søppel i naturen. Allemannsretten gir alle rett til å ferdes til fots i utmark hele året, forutsatt at det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Å ferdes hensynsfullt i naturen handler om å ta hensyn til planter, dyr, miljø, kulturminner og andre turgåere. Det handler også om å praktisere sporløs ferdsel slik at vi forlater naturen slik vi fant den, at vi følger allerede etablerte stier, fjerner gapahuker eller annet som vi har satt opp og er bevisste i vår bruk av naturen. Bruk bålplasser som allerede eksisterer og tenn ikke opp bål eller grill direkte på svaberg, men finn en plass med sand eller jord.

Les vårt innlegg om sporløs ferdsel her: Er du opptatt av allemannsretten?

Enkelt å kildesortere på tur

Visste du at du enkelt kan kildesortere avfallet ditt når du er på tur? Plast brytes ikke ned i naturen, og må alltid tas med hjem. Papir og papp kan du godt brenne i bålet, men husk å plukke med deg rester som ikke er brent opp. På lengre turer kan det organiske avfallet (matavfall, kaffegrut, skrell) gjemmes i naturen fordi det er raskere nedbrytbart, men er du på dagsturer eller kortere turer tar du med deg dette hjem. Gjemmer du organisk avfall er det viktig at du gjemmer det godt slik at nestemann på stien slipper å se det. Dette gjelder også toalettpapir – brenn eller grav ned etter bruk. En viktig regel når vi er på tur er å alltid ha med en plastpose i sekken – for å plukke med oss søppel vi kommer over, i tillegg til å ta med vår egen. Stortingsmeldingen om friluftsliv (2015-2016) understreker også viktigheten av hensynsfull ferdsel i norsk natur.

Les også: Ny stortingsmelding om friluftsliv

«En viktig regel når vi er på tur er å alltid ha med en plastpose i sekken – for å plukke med oss søppel vi kommer over, i tillegg til å ta med vår egen.»

Ta mer miljøbevisste valg

Vi kan også sikre rene naturopplevelser på andre måter. Bruk i større grad naturen i nærheten av der du bor, istedenfor å reise langt av sted med fly eller bil. Kjøp miljøvennlige produkter fra miljøbevisste produsenter. Vær kritisk når du handler nye turklær og nytt turutstyr. Selg og kjøp brukt utstyr og klær, og vedlikehold og reparer utstyret ditt.

Les også: 10 tips til et miljøvennlig friluftsliv

Vi som bruker naturen må også gjøre det vi kan for å ta vare på den, både når vi er på tur, og når vi er hjemme.

Ha en god og miljøvennlig tur!

Hilsen Stine & Hege